Jag har 25 års erfarenhet av att jobba med olika utvecklande roller inom techbranschen, varav de senaste tretton ägnats helt åt "skills" i olika former. 

Jag har kartlagt kompetensbehov, drivit nätverk med VD:ar, HR-chefer och rekryteringsansvariga, suttit i styrgrupper för utbildningsprogram samt lett olika projekt för att få fler att utbilda sig inom tech. Ju mer jag ägnat mig åt området, desto mer ser jag det enorma behovet av att öka inte bara individers kompetens utan även organisationers lärandeförmåga för att klara den digitala omställningen.

Kompetensbristen kan aldrig lösas bara genom extern rekrytering, mer formell utbildning för yrkesverksamma eller, för den delen, upphandling av systemlösningar som förväntas lösa behoven av sig själva. Den mest effektfulla vägen är att utgå från den befintliga verksamheten och genom olika former av tillämpat lärande – ”learning in the flow of work” – stärka medarbetarstyrkans lär- och prestationsförmåga.

Det är viktigt att leva som man lär, och min senaste erfarenhet av tillämpat lärande är en masterutbildning inom Digital Management på Hyper Island. En viktig del i min slutrapport (länkad nedan) handlar om att tillämpa Robert Brinkerhoffs High Impact Learning-modell. Ett mysterium för mig varför inte alla organisationer tillämpar denna eller liknande modeller som utgår från verksamhetsmålen och sedan identifierar lär- och prestationsbehov därifrån.

Fredrik von Essen


Genomförda uppdrag

TechSverige

  • Framtagande av checklista för jämställdhet på techbolag, baserad på lärmetodik (se länk "checklista jämställdhet" nedan).

  • Framtagande av underlag till kampanj "Addera tech" för att öka intresset bland yrkesverksamma för en karriär inom tech.

Linköping Science Park

Föreläsning om hur företagen i Östergötland ska jobba effektivt med livslångt lärande, som underlag för förstudie till Europeiska socialfonden (se länk nedan). 

AI Sweden

Kartläggning av nationellt behov av kompetens inom tillämpad AI.

Testimonials

Christina Ramm-Ericson, Näringspolitisk chef,  TechSverige (fd. IT&Telekomföretagen)

"EssenLearn har för IT&Telekomföretagen tydligt och målinriktat förstärkt specifika delar inom kompetensområdet. Uppdragen har exempelvis handlat om uppföljning av kompetensrapport och utformning av särskild satsning för att långsiktigt bidra till en bättre kompetensförsörjning till branschen och leverans och paketering av en branschgemensam digital jämställdhetsguide.

Fredrik har fungerat som en naturlig del av teamet och alltid levererat i tid och enligt budget.  Som uppdragsgivare vet man att man får vad man beställer. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete framöver."

Anna Broeders, Community and Employment manager,
Linköping Science Park

"Fredrik von Essen föreläste under en workshop kring livslångt lärande. Genom att förtydliga begrepp och koppla sina insikter till forskning bidrog han med nya perspektiv till diskussionen. Jag uppskattade Fredriks öppenhet och hans förmåga att utmana. Han kom in med nya perspektiv och insikter till förstudien och den tillhörande workshop och gav oss värdefull input för det fortsatta arbetet.

Fredrik är lyhörd och öppen för diskussion. Han levererar ett gediget material med goda tidsmarginaler och följer upp sitt arbete för att säkerställa resultatet."