Att lära sig kan vara nyttigt.

Att prestera på det man lär sig gör det meningsfullt. Och kul.

Mina ledord

Gör, lär och gör

Fredrik von Essen


”Lärande” blir en lika högtidlig som tom floskel om det inte tillämpas. För att det ska tillämpas måste vi veta vad vi håller på med. ”Vad vill vi uppnå?”. Tillämpat lärande är en inbyggd del i affärs- och verksamhetsutveckling.

Mitt värdeerbjudande är att genom en lika lustfylld som effektfull lär- och prestationsutvecklingsmetodik frigöra ditt teams potential att uppnå det de vill. Jag gör det genom ett koncept GLG, Gör-lär-gör.

GLG (som lite elakt skulle kunna kallas TSB, tillämpat sunt bondförnuft) handlar om att kolla på vad vi gör idag, se om vi kan göra något bättre och sedan ta enkla steg för att komma dit. GLG bygger i sin tur på beprövad metodik som 5 Moments of Need, High Performance Learning Journey, Map It och 5Di (som alla egentligen är TSB).

För mer info, se kontaktuppgifter nedan.